View categories >>

Bedzienica Map v 1.0

  • 2016-04-05 13:13
  • Maps

Bedzienica-1 Bedzienica-2

Маp has one multifunctional farm, basic crops, mud, soil mod, mod chaff, manure v2 and everything needed for breeding cows.
Added chicken, sheep, a shop and 4 fields and a meadow.

Author: Przemkooo

DOWNLOAD [283 MB]


One Response to Bedzienica Map v 1.0

  1. Szymon

    Czysty edit typowej ! Bo pierwsze zgody nie było po drugie tak mało zmian zrobić a tak to spiepszyc ! Po 3 to że dodasz kilka pól ( chyba z 5 ) nie znaczy że masz zmieniać nazwę oryginalnej mapy( typowa wieś v3) ! A już wgl nie powinieneś tego dawać do pobrania !


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.