Žiūrėti kategorijas >>

Priekabos posūkio modas

garant

Šis modas žinomas nuo LS 2013 žaidimo versijos, su L mygtuku yra užrakinama priekabos prikabinimo ašis todėl yra lengviau važiuoti atbuline eiga.

Autoriai:
Freelance Modding Crew
LS 15: Farmer84

SI7STI [134 KB]Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.